A találkozó első felében Kiss Tibor számolt be a Budvár-Csicser tanösvény kialakításának jelenlegi helyzetéről. Lejárták és bejelölték a térképen az útvonalat, mely 10 kilométeres lesz, de rövidítési lehetőségeket is tartalmaz majd. A tanösvényre 8 ismertető tábla lesz felállítva, melyek szerkesztése folyamatban van. A tanösvény avatása április 25-re van kitűzve.


    Sor került a Közösségi Alapítvány Jó ötlet nevű környezetvédelmi pályázati kiírásának az ismertetésére, melyre a jelenlevők közül többen is jelezték részvételi szándékukat. A pályázatok leadási dátuma: április 20.


    A jelenlevők elmondták véleményüket a polgármesteri hivatal csoportunk nevével szinte teljesen azonos elnevezésű projektjeivel kapcsolatban. Egyöntetűen a békés megoldás mellett döntöttünk, valamint amellett, hogy egy a hivatalhoz intézett írásos kérésben foglaljuk állást, kérve, hogy a későbbiekben ne használják az „élhető” kifejezést.

    Újból felmerült az ötlet a pozitív környezetvédelmi példák díjazására Zöld díj címen.


    Az SzKA meghívásos alapon pályázatot nyújtott be a Global Fund for Community Foundationhoz e program folytatására. Továbbá partnerségben a Marosszéki Közösségi Alapítvánnyal és a Zöld Székelyföld Egyesülettel közösen pályáztak egy átfogó biciklis projektre a Svájci Alaphoz.

    A Merkúr áruház felajánlott egy felületet (Merkúr Galéria), ahol különböző kiállítások kaphatnának helyet. Ezzel kapcsolatban merültek fel ötletek, mint például a 2014-es Civil napokon készült plakátok feltevése vagy akár fotókiállítások szervezése.


    A következő találkozó április 16-án, du. 4:30-kor az SZKA képző termében lesz, amelyen meghívott vendégünk Molnár Judith, környezetvédelmi szakértő, aki Zöld iroda témában tart majd előadást. A részvétel minden érdeklődő számára nyitott.